skip to Main Content

Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg och har sammanlagt 105 fastigheter fördelat på tre områden; Centrum, Berga och Söder. Totalt är ytan 618 000 kvm.

Min fotokonst i Wihlborgs entréer ger hyresgäster och deras kunder en trivsam och välkomnande miljö.

Vårt samarbete började med tre fastigheter på Garnisionsgatan, därefter har även Blockgatan och Grustagsgatan fått bilder. Motiven anpassas om så är möjligt efter färgsättning och betraktelseavstånd på platsen.

 

 

Tryck på bilderna för korrekt format.