skip to Main Content
Wihlborgs Fastigheter AB

Wihlborgs är den största kommersiella fastighetsägaren i Helsingborg och har sammanlagt 105 fastigheter fördelat på tre områden; Centrum, Berga och Söder. Totalt är ytan 618 000 kvm.

Min fotokonst i Wihlborgs entréer ger hyresgäster och deras kunder en trivsam och välkomnande miljö.

Vårt samarbete har börjat i tre fastigheter på Garnisionsgatan. Motiven anpassas om så är möjligt efter färgsättning och betraktelseavstånd på platsen.

© Tom Landgren, Photo87 AB | tom@photo87.se | 0739-12 87 76 | innehar F-skatt | org.nr: 559180-2185

© Tom Landgren, Photo87 AB

tom@photo87.se

0739-12 87 76

innehar F-skatt

org.nr: 559180-2185

Back To Top