skip to Main Content

KPMG Prismahuset, Helsingborg

Fotokonst för offentlig och privat miljö. Förnya ert kontor, väntrum, entré m.m.

Välkommen till min hemsida för vackrare och trevligare miljö på din arbetsplats.

En tom vägg ber om att få bli uppmärksammad. Men att förse den tomma väggen med något kan kännas som en svår utmaning. Antagligen vill du inte bara fylla tomrummet. Det du hänger där ska vara något som talar till dig och andra betraktare.

Jag hjälper dig! /Fotograf Tom Landgren

Läs mer
Tom Landgren